Musan Salama tiedottaa taloustilanteestaan – ”Tilanne on haastava, mutta kriisi on ohitettu”

Yle Satakunta on uutisoinut Musan Salaman taloustilanteesta vuoden 2022 tilinpäätökseen liittyen. Tuolloin seuralla oli 250 000 euroa velkaa.

Haluamme avata, mitkä seikat tilanteeseen ovat johtaneet.

Lisäksi haluamme korostaa sitä, että vaikka seuran taloudellinen tilanne on edelleen haastava, se ei ole epätoivoinen. Korostamme erikseen, että me tulemme myös tästä tilanteesta selviämään. Tämän viestin haluamme osoittaa kaikille seuratoiminnassa mukana oleville sekä kaikille Musan Salamasta kiinnostuneille.

Olkaa rauhallisin mielin

Haastavasta taloustilanteesta huolimatta te kaikki voitte ajatella tulevaisuutta seurassa turvallisesti eteenpäin, koskee se sitten teitä itseänne tai lasta ja nuorta, joka on jalkapallosta ja urheilusta innostunut. Olkaa rauhallisin mielin asiassa.

Syitä mainittuun taloustilanteeseen on useampia. Ensimmäisenä syynä ovat taloushallinnon kulut ja järjestelmän epäkäytännöllisyys. Toimivan reskontran puute on ollut jopa avaintekijä seuran velkaantumiseen.

Toinen syy on epäonnistuminen varainhankinnassa. Tapahtumajärjestäminen ja yhteistyökumppaneilta saatava tuki arvioitiin väärin.

Kolmantena syynä on seuraorganisaation rakenne. Puhutaan käytännössä vääränlaisista toimenkuvista ja epäonnistumisista henkilörekrytoinneissa. Neljäntenä syynä on alimitoitettu seuramaksu.

Velkaa on vähennetty 120 000 eurolla

Tilanne on haastava, mutta seura on tarttunut sen hoitamiseen. Vuonna 2022 elokuussa vuosikokous edellytti seurassa toimia jatkuvuuden turvaamiseksi. Akuutteja hätätilanteita ei velan kanssa ole vaan isoimmat kokonaisuudet on maksusuunnitelmien alla.

Kaudella 2023 taloutta on korjattu ja huomattavasti. 250 000 euron velkaa on vähennetty noin 120 000 eurolla. Kuluja on saatu karsittua muun muassa järjestelmien vaihdolla sekä organisaatiomuutoksilla.

Lisäksi iso kiitos kuuluu seuran yhteistyökumppaneille sekä myöskin yksityishenkilöille. Tämä apu on auttanut seuraa merkittävästi: kiitos siitä.

Toimintamaksu-uudistus auttaa osaltaan talouden tasapainottamisessa. Haluamme korostaa, että se ei ole kuitenkaan sen päätehtävä.

Uudistus on suunnattu seuran kehittämiseen, ja tätä kehittämistyötä me teemme joka päivä.