Joukkuemanuaali

TOIMIHENKILÖT


VALMENNUS
Seura määrittää valmentajien tehtävät valmentajasopimuksissa tapauskohtaisesti.
Päävalmentajan palkkiot määritetään seuran toimesta.
Joukkueen päävalmentaja yhdessä joukkueen johdon kanssa määrittää muiden valmentajien ja joukkueen toimihenkilöiden mahdolliset kausikohtaiset korvaukset. Korvauksen suuruuteen vaikuttaa oleellisesti toimihenkilön sitoutumisen taso ja tehtävän laajuus.
Joukkueen toiminnan kannalta saattaa olla tarpeellista luoda omat tiimit valmennukselle ja joukkueenjohdolle. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tiimit toimisivat täysin toisistaan irrallisina. Tällaisessa ratkaisussa vastuuvalmentaja ja joukkueenjohtaja toimivat tiimien vetäjinä ja ovat tiiviisti yhteydessä keskenään.
Lähtökohtaisesti vastuuvalmentaja yhdessä joukkueenjohtajan kanssa vastaa koko joukkueen toiminnan organisoinnista ja johtamisesta.
Alla olevat tehtäväkuvaukset ovat suuntaa antavia. Tehtäväjako sovitaan AINA joukkuekohtaisesti.

VASTUUVALMENTAJA