Rakkaudella Porilaisille

<p>Tu pyäräl pelii  lauantain - pääset ilmaseks ja kroppa kiittää<br></p>

Tu pyäräl pelii lauantain - pääset ilmaseks ja kroppa kiittää

Pyörällä peliin

Kunnossa kaiken ikää-ohjelman koordinaattori Tanja Onatsu Liikunnan ja kuntoilun edistamissäätiö LIKESiltä kirjoittaa toukokuussa julkaistussa blogissan osuvasti arjen liikkumisesta: "Toistuvasti kuulee, että suomalaiset liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän, mutta mikä keinoksi. Mikä olisi tehokas tapa lisätä kaikkien liikkumista? Liikunta kun on muutakin kuin urheilua. Elinympäristöllämme on merkittävä vaikutus toimintatapoihimme ja liikkumiseemme, suurempi kuin mitä ehkä tulemme ajatelleeksi (2019)".

Porissa on erittäin hyvät mahdollisuudet niin kävelyyn kuin pyöräilyynkin. Maasto on tasaista, kaupunkirakenne tiivis ja väylästö kattava. Porin kävely- ja pyörätieverkon pituus on yli 320 km, minkä lisäksi verkkoa täydentävät lukuisat puistokäytävät sekä luonto- ja ulkoilureitit mm. Kirjurinluodossa, Isomäessä ja Yyterissä. Porin kaupungin kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmassa tavoitteena on että Porin kaupunkiseudun asukkaat tekevät entistä useamman arkimatkansa jalan tai pyörällä. Pori-sopimuksen mukaan koko kaupunkia kehitetään ympäristöystävällisenä ja terveyttä edistävänä kävely-, pyöräily- ja joukkoliikennekaupunkina(
www.pori.fi). Kun entistä useampi matka Porin seudulla tehdään jalan tai pyörällä,- asukkaat ovat terveempiä ja sairaanhoitomenot pienenevät- kaupunkiseutu on viihtyisämpi ja liikenne sujuvampaa. Valtakunnallisesti on laskettu, että kävelyn lisääminen Suomessa 20 prosentilla tuottaisi yhteensä 3,3 miljardin euron ja pyöräilyn lisääminen 1,1 miljardin euron arvosta terveyshyötyjä1. Porissa on vastaavalla tavalla arvioitu, että porilaisten kävelymäärän lisääntyminen 20 prosentilla toisi 4,8–5,2 miljoonan euron ja pyöräilyn lisääntyminen 20 prosentilla 1,3–2,1 miljoonan euron vuosittaiset terveyshyödyt(www.pori.fi).

Meidän arkinen ympäristömme ansaitsisi nykyistä laajemman huomion taistelussa liikkumattomuutta vastaan. Liikkumaan kannustavat arkiympäristöt tarjoavat mahdollisuuden turvalliseen ja houkuttelevaan liikkumiseen ja antavat mahdollisuuden lisätä liikettä arkeensa ilman, että liikunta täytyy lisätä tehtävälistalleen. Ympäristö, joka on houkutteleva ja turvallinen kaikille yksin liikkuville, lisää myös liikkumista (Onatsu 2019)

Musan Salama kannustaa kaikkia ihmisiä arjessa liikkumiseen pyörällä tai kävellen. Rakkaudella porilaisille- teemapelissä, jokainen joka saapuu pyörällä peliin, saa ilmaisen sisäänpääsyn.

MuSa -EIF la 5.10 klo 15, Porin stadion


Viittaukset

(https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/porin_kaupunkiseudun_kavelyn_ja_pyorailyn_edistamisohjelma_2019.pdf

https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/2018_py%C3%B6r%C3%A4ilykartta_%2020%20000.pdf

https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/2018_py%C3%B6r%C3%A4ilykartta_25%20000.pdf

Onatsu: http://www.kestavakaupunki.fi/fi-FI/AJANKOHTAISTA/Kestava_kaupunki_blogi/Arjen_olosuhteet_ohjaavat_liikkumistamme(50555)d

05.10.2019 15:00 - 16:45